Termeni şi condiţii de utilizare

Apecte juridice

Acesta este pagina web oficială Industrial Valves. Drepturile de autor asupra întregului conţinut aparţin în totalitate Industrial Valves.

Cei care accesează această pagină au următoarele drepturi:
• explorarea conţinutului;
• reproducerea, traducerea sau utilizarea informaţiilor publicate, numai cu acordul deţinătorului;
• copierea sau tiparirea unor materiale în scop personal, fără comercializarea acestora sau utilizarea lor în scopuri comerciale;
• inserarea în paginile proprii a unor legături către această pagina web (atunci când legăturile sunt cuprinse în website-uri comerciale sau publicitare se va asigura deschiderea unei noi ferestre pentru vizualizarea paginii web Industrial Valves);
• persoana care îşi bazează deciziile, acţiunile sau inacţiunea sa pe informaţiile conţinute în acest website îşi asumă răspunderea integrală pentru eventualele pierderi suferite.

Industrial Valves îşi declină orice răspundere pentru conţinutul site-urilor la care această pagină web face trimitere. Datele şi informaţiile sunt prezentate în pagina web Industrial Valves numai în scopuri informative. Industrial Valves îşi rezervă dreptul de a modifica atât conţinutul, cât şi structura paginii web în orice moment şi fără preaviz. Produsele şi serviciile descrise în acest site sunt valabile numai pentru Industrial Valves şi sunt proprietatea ei exclusivă.

Orice încercare de orice natură de modificare, copiere şi folosire a imaginii şi informaţiilor din prezentul site, cu excepţia deţinătorului său legal - Industrial Valves, precum şi realizarea de link-uri, fără acordul în prealabil din partea deţinătorului, dă dreptul unilateral şi neechivoc ca Industrial Valves să facă uz de toate prerogativele sale de a se adresa instanţelor legal competente pentru sancţionarea acestor fapte.